Υποβολή Παραπόνων

Στην Europ Assistance εστιάζουμε στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας και επιδιώκουμε την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ανταποκρινόμενοι άμεσα στα ερωτήματα και σε τυχόν παρατηρήσεις σας. Παρά την προσπάθειά μας αυτή, ενδεχομένως να έχετε κάποιο παράπονο για το οποίο θέλετε να επιστήσετε την προσοχή μας. Το τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων είναι πάντα στη διάθεσή σας για  να λάβει τις παρατηρήσεις σας, να τις διερευνήσει και να σας απαντήσει έγκαιρα και υπεύθυνα.

Οδηγίες για την Υποβολή Παραπόνων:

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Μέσω της ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Παραπόνου, που θα βρείτε στη συνέχεια της σελίδας
 • Μέσω e-mail στο complaints@europ-assistance.gr(παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας, μέσα στο μήνυμά σας)
 • Ή ταχυδρομικώς, προς το:
  Τμήμα Αιτιάσεων,
  EuropAssistance SA Greek Branch,
  12o χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας, 144 52 Μεταμόρφωση,

Εντός 50 ημερών από την ημέρα παραλαβής του παραπόνου σας, θα σας αποστείλουμε έγγραφη και αιτιολογημένη απάντηση. Εάν δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε απάντηση, εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου, θα σας εξηγήσουμε τους λόγους καθυστέρησης αναφέροντας κατά προσέγγιση τον εκτιμούμενο χρόνο ολοκλήρωσης. Σε περίπτωση που η απάντησή μας δεν ικανοποιεί ή δεν καλύπτει το παράπονο ή θέμα που σας αφορά, μπορείτε να εμμείνετε στο παράπονό σας και απευθυνθείτε στις αρμόδιες Αρχές (ενδεικτικά):

 • Τράπεζα της Ελλάδος
  Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
  Ελευθερίου Βενιζέλου 21,
  102 50 Αθήνα
  Τηλ.: 210 3205222, 210 3205223
  Fax: 210 3205437-8
 • Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
  Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
  Tηλ.: 1520
  Fax: 210 3843549
 • Συνήγορος του Καταναλωτή
  Λεωφ. Αλεξάνδρας 144,
  114 71, Αθήνα
  Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
  Fax: 210 6460414

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι η ενεργοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης παραπόνου/αιτίασης δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών σας, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων

  Date: