Καριέρα στη Europ Assistance Greece

Σε εμάς οι εργαζόμενοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι και στρατηγική προτεραιότητα της οργάνωσης της εταιρείας.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Στη Europ Assistance Greece πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Δημιουργούμε συνεχώς νέες θέσεις εργασίας σε ένα δυναμικό, σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Marketing Coordinator
Η Europ Assistance Greece, πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία και παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες βοήθειας με παρουσία σε 200 χώρες στην υφήλιο, στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης στην Ελληνική αγορά οπού δραστηριοποιείται επιτυχώς τα τελευταία 30 χρόνια, αναζητά να προσλάβει, Marketing Coordinator:

Αρμοδιότητες
• Συμμετοχή στη συγγραφή κειμένων & concepts, για οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό και συμμετοχή σε creative brief
• Συμμετοχή στη στρατηγική και την εκτέλεση ενεργειών Digital Marketing (loyalty schemes, sites / content, UI-UX, online campaigns, newsletter, mail campaigns)
• Συμμετοχή στο σχεδιασμό Social Media Strategy, και υλοποίηση προγραμματισμού εκτέλεσης καμπάνιας
• Συμμετοχή στη δημιουργία media plan & media buying σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες
• Διατήρηση & βελτίωση σχέσης με κλαδικά μέσα
• Συμμετοχή σε υλοποίηση BTL ενεργειών (οργάνωση events -logistics, promotion, awards, δώρα για πελάτες συνεργάτες)
• Εμπλοκή σε όλη τη φάση παραγωγής υλικών Marketing
• Παρακολούθηση εκτέλεσης Marketing budget
• Συμμετοχή σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών: έρευνα αγοράς, επικοινωνιακά concepts, UATs (όπου απαιτείται), συγγραφή scripts επικοινωνίας σε συνεννόηση με το Contact Centre

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στο Marketing, Επικοινωνία ή συναφές αντικείμενο
• Αποδεδειγμένη εμπειρία 3-5 ετών σε Marketing - Επικοινωνία, ιδανικά B2B (και από τον Ασφαλιστικό κλάδο) ή εναλλακτικά σε communication agency
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα
• Επιθυμητή η γνώση Γαλλικής.
• Πιστοποιήσεις παρακολούθησης σε Digital Marketing – Social Media
Η εταιρεία προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή Βιογραφικών στο hr@europ-assistance.gr
IT Assistant
Η Europ Assistance Greece, παγκόσμιος ηγέτης στις ασφαλιστικές υπηρεσίες βοήθειας και με επιτυχή παρουσία στην Ελληνική αγορά τα τελευταία 30 χρόνια, στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης, αναζητά να προσλάβει IT Assistant με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Αρμοδιότητες
• Εφαρμογή των AD Group Policies
• Παρακολούθηση και βελτίωση της απόδοσης των εταιρικών διακομιστών (Virtualization, MS Windows 2012-2016, AZURE, O365)
• Εγκατάσταση, ενημέρωση και αναβάθμιση του εταιρικού λογισμικού (λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές κ.λπ.) • Παρακολούθηση των συμβάσεων με προμηθευτές πληροφορικής (S/W και H/W)
• Υποστήριξη σε θέματα Η/Υ, S/W, H/W, MS Office, δικτύων, VoIP τηλεφωνίας
• Παροχή επιτόπιας ή απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης των χρηστών
• 1st level ERP support
• Έρευνα και προτάσεις για βελτιώσεις και λύσεις για την υποδομή πληροφορικής
• Ευθύνη για την ασφάλεια του δικτύου (firewall, antivirus ) και το backup των συστημάτων της εταιρίας

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ σε ανάλογο τομέα
• Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση
• Γνώση χειρισμού Smartphone και Tablet
• Εμπειρία εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης.
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Επιθυμητά Προσόντα
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Rest web services
• Εκπαιδεύσεις ή πιστοποιήσεις στον τομέα του Security
• Γνώση Scripting
Η εταιρεία προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή Βιογραφικών στο hr@europ-assistance.gr
Οδηγός Van Οδικής Βοήθειας
Η Europ Assistance Greece, πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία και παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες βοήθειας με παρουσία σε 200 χώρες στην υφήλιο, στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης στην Ελληνική αγορά οπού δραστηριοποιείται επιτυχώς τα τελευταία 30 χρόνια, αναζητά να προσλάβει, για τον ιδιόκτητο στόλο της, Οδηγούς Van, oι οποίοι θα έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Αρμοδιότητες
• Χρήση του εξοπλισμού Service Van
• Δήλωση ατυχήματος
• Έλεγχο εγγράφων
• Διαχείριση μηχανικών εργασιών

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο μηχανολογίας ( ΕΠΑΛ, Τεχνικής σχολής ) με ειδικότητα τεχνικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτου
• Δίπλωμα Οδήγησης Β κατηγορίας
• Δύο έτη προϋπηρεσία στην Οδική Βοήθεια
• Γνώση ελέγχου εγγράφων
• Γνώση των διαδικασιών που διέπουν την ασφάλεια του οδηγού και τη σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη
• Γνώση χειρισμού Smartphone και Tablet
• Εμπειρία εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης
• Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο

Επιθυμητά Προσόντα
• Προϋπηρεσία σε συνεργείο αυτοκινήτων.
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος, ηλεκτρολόγου ή μηχανικού αυτοκινήτου-μοτοσυκλέτας.

Η εταιρεία προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
• Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή Βιογραφικών στο hr@europ-assistance.gr
Οδηγός Φορτηγού Οδικής Βοήθειας
Η Europ Assistance Greece, πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία και παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες βοήθειας με παρουσία σε 200 χώρες στην υφήλιο, στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης στην Ελληνική αγορά οπού δραστηριοποιείται επιτυχώς τα τελευταία 30 χρόνια, αναζητά να προσλάβει, για τον ιδιόκτητο στόλο της, Οδηγό Οδικής Βοήθειας/Οδηγό Φορτηγού , o οποίος θα έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

• Δήλωση ατυχήματος • Έλεγχο εγγράφων • Διαχείριση μηχανικών εργασιών

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο μηχανολογίας ( ΕΠΑΛ, Τεχνικής σχολής ) με ειδικότητα τεχνικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτου
• Δίπλωμα Οδήγησης Γ+Ε
• Ψηφιακό ταχογράφο • Π.Ε.Ι κωδ. 95 στο δίπλωμα (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) • Δύο έτη προϋπηρεσία στην Οδική Βοήθεια
• Γνώση των διαδικασιών που διέπουν την ασφάλεια του οδηγού και τη σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη
• Γνώση χειρισμού Smartphone και Tablet
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις • Εμπειρία εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης.
• Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
Επιθυμητά Προσόντα
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος ηλεκτρολόγου ή μηχανικού αυτοκινήτου.
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Προϋπηρεσία σε συνεργείο αυτοκινήτων. .
Η εταιρεία προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή Βιογραφικών στο hr@europ-assistance.gr
Οδηγός Μηχανής Οδικής Βοήθειας
Η Europ Assistance Greece, πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία και παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες βοήθειας με παρουσία σε 200 χώρες στην υφήλιο, στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης στην Ελληνική αγορά οπού δραστηριοποιείται επιτυχώς τα τελευταία 30 χρόνια, αναζητά να προσλάβει, για τον ιδιόκτητο στόλο της, Οδηγούς Mηχανής Οδικής Βοήθειας, oι οποίοι θα έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

• Χρήση του εξοπλισμού της μηχανής • Δήλωση ατυχήματος • Έλεγχο εγγράφων • Διαχείριση μηχανικών εργασιών

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο μηχανολογίας ( ΕΠΑΛ, Τεχνικής σχολής ) με ειδικότητα τεχνικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτου
• Δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας απεριορίστων κυβικών (Α)
• Δύο έτη προϋπηρεσία στην Οδική Βοήθεια
• Γνώση ελέγχου εγγράφων
• Γνώση των διαδικασιών που διέπουν την ασφάλεια του οδηγού και τη σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη
• Γνώση χειρισμού Smartphone και Tablet
• Εμπειρία εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης.
• Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
Επιθυμητά Προσόντα
• Προϋπηρεσία σε συνεργείο αυτοκινήτων
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος, ηλεκτρολόγου ή μηχανικού αυτοκινήτου-μοτοσυκλέτας.
Η εταιρεία προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή Βιογραφικών στο hr@europ-assistance.gr
 

Ευκαιρίες Καριέρας

Εάν σας ενδιαφέρει η απασχόληση στη Europ Assistance Greece, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.