Καριέρα στη Europ Assistance Greece

Σε εμάς οι εργαζόμενοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι και στρατηγική προτεραιότητα της οργάνωσης της εταιρείας.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Στη Europ Assistance Greece πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Δημιουργούμε συνεχώς νέες θέσεις εργασίας σε ένα δυναμικό, σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Τεχνικούς Οδικής Βοήθειας - Μηχανές
Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρίας, η Europ Assistance Greece αναζητά να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση Τεχνικούς Οδικής Βοήθειας - Μηχανές, με έδρα το νομό Αττικής (Κωδ. Αγγ. BIK ATH 1020)

Απαραίτητα Προσόντα
• Απολυτήριο Λυκείου
• Πτυχίο μηχανοτεχνίτη – Ηλεκτροτεχνίτη
• Δίπλωμα μηχανών απεριόριστων κυβισμού
• Πολύ καλή γνώση των δρόμων της Αττικής
• Καλή γνώση και χειρισμό tablet / ηλεκτρονικών συσκευών
• Εμπειρία σε συνεργεία αυτοκινήτων (επιθυμητή)
• Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο

Πρόσθετα Προσόντα
• Ευγένεια και επαγγελματισμός
• Ομαδικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
• Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων

Η εταιρεία προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
• Συνεχή εκπαίδευση

Η Europ Assistance Greece εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

* Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.
Οδηγούς Φορτηγών Οδικής Βοήθειας
Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρίας, η Europ Assistance Greece αναζητά να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση Οδηγούς Φορτηγών Οδικής Βοήθειας, με έδρα το νομό Αττικής (Κωδ. Αγγ. TRDR ATH 1020)

Απαραίτητα Προσόντα
• Απολυτήριο Λυκείου
• Πτυχίο μηχανοτεχνίτη – Ηλεκτροτεχνίτη (Επιθυμητό)
• Δίπλωμα κατηγορίας Ε
• Κάτοχος ψηφιακού ταχογράφου και κάτοχος ΠΕΙ
• Πολύ καλή γνώση των δρόμων της Αττικής
• Καλή γνώση και χειρισμό tablet / ηλεκτρονικών συσκευών
• Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο

Πρόσθετα Προσόντα
• Ευγένεια και επαγγελματισμός
• Ομαδικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
• Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων

Η εταιρεία προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
• Συνεχή εκπαίδευση

Η Europ Assistance Greece εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

* Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.
Τεχνικούς Οδικής Βοήθειας - Van
Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρίας, η Europ Assistance Greece αναζητά να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση Τεχνικούς Οδικής Βοήθειας, με έδρα το νομό Αττικής (Κωδ. Αγγ. VNDR ATH 1020)

Απαραίτητα Προσόντα
• Απολυτήριο Λυκείου
• Πτυχίο μηχανοτεχνίτη – Ηλεκτροτεχνίτη
• Δίπλωμα Επιβατικού αυτοκινήτου Κατηγορίας Β
• Πολύ καλή γνώση των δρόμων της Αττικής
• Καλή γνώση και χειρισμό tablet / ηλεκτρονικών συσκευών
• Εμπειρία σε συνεργεία αυτοκινήτων (επιθυμητή)
• Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο

Πρόσθετα Προσόντα
• Ευγένεια και επαγγελματισμός
• Ομαδικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
• Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων

Η εταιρεία προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
• Συνεχή εκπαίδευση

Η Europ Assistance Greece εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

* Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.
Customer Service Operators
For over 50 years, Europ Assistance has been providing assistance to millions around the globe. Our mission is what we do every day. We are a care business, striving to make customers’ life easier every day, providing relief during stressful and difficult situations, as well as convenience and safety in their everyday lives.

Europ Assistance Greece is currently seeking for Customer Service Operators.

Required Qualifications
• High School Certificate
• Excellent command of the Greek and English language (oral & written). A third language would be an advantage i.e. French, Italian
• Experience in similar position and a general knowledge on car technology would be an add-on
• Previous Experience in Roadside Assistance Company will be an asset
• Able to work in shifts
• Customer Oriented
• Well-developed communication skills
• Computer skills
• Team players
• Flexible and polite

The company offers:
• Competitive remuneration package
• Training
• Life insurance and supplementary medical insurance
• Potential for further development within an International Company

By submitting your cv, you consent to the processing of your data only in the case of a potential recruitment to our organization, and always according to the GDPR regulations currently in place.
 

Ευκαιρίες Καριέρας

Εάν σας ενδιαφέρει η απασχόληση στη Europ Assistance Greece, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.