Φροντίδα ατυχήματος

Η Φροντίδα ατυχήματος βρίσκεται δίπλα στον οδηγό 24/7, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού, απαλλάσσοντας τον από όλες τις χρονοβόρες διαδικασίες.