30 Μαρ

2012

Η Europ Assistance Greece πρωτοπορεί στην Ελλάδα εφαρμόζοντας tablet συσκευές σε όλες τις υπηρεσίες.
30 Μαρ

2015

Η Europ Assistance Greece εφαρμόζει το καινοτόμο εργαλείο CSS (Customers Satisfaction Survey).
30 Μαρ

2018

Η Europ Assistance Greece θέτει σε πλήρη εφαρμογή την πρωτοποριακή υπηρεσία Digital Road Side Assistance.
30 Μαρ

2020

Δημιουργία της Europ Assistance Services και επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέες υπηρεσίες.