Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  Πρώτη Σελίδα > Υπηρεσίες > Οδική Βοήθεια

Τέσσερις περιοχές για καθημερινή βοήθεια - Οδική Βοήθεια

Οδική Βοήθεια

Η οδική βοήθεια αποτελεί τον κορμό του συνόλου των υπηρεσιών της Europ Assistance και θέτει σε δράση ένα σύνολο επαγγελματιών, ώστε να επιτρέπει στα άτομα να συνεχίζουν την μετακίνησή τους με ασφάλεια.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ελλάδα Βασικό

 • Επι τόπου επισκευή

 • Ρυμούλκηση του οχήματος σε τοπικό συνεργείο

 • Αλλαγή ελαστικού

 • Κάλυψη εξόδων επιστροφής με δημόσιο μέσο μεταφοράς ή κάλυψη εξόδων διαμονής σε τοπικό ξενοδοχείο

 • Κάλυψη εξόδων μετάβασης για ανάκτηση του οχήματος

 • Ρυμούλκηση του οχήματος σε συνεργείο

 • Παροχή εισιτηρίων για την επιστροφή των επιβαινόντων

 • Φύλαξη και ρυμούλκηση σε συνεργείο


Ελλάδα Ευρώπη Βασικό

 • Επι τόπου επισκευή

 • Ρυμούλκηση του οχήματος σε συνεργείο

 • Αλλαγή ελαστικού

 • Κάλυψη εξόδων επιστροφής

 • Κάλυψη εξόδων μετάβασης

 • Ρυμούλκηση του οχήματος σε συνεργείο

 • Παροχή εισιτηρίων για την επιστροφή των επιβαινόντων

 • Φύλαξη και ρυμούλκηση σε συνεργείο σε περίπτωση ανεύρεσής του οχήματος μετά από καταγγελία ολικής κλοπής

Υπηρεσίες που προσφέρονται μόνο στο εξωτερικό

 • Επαναπατρισμός των επιβαινόντων

 • Επαναπατρισμός του οχήματος

 • Σε περίπτωση ολικής κλοπής, επαναπατρισμός επιβαινόντων & κάλυψη εξόδων παραλαβής του οχήματος

 • Εξεύρεση και ταχεία αποστολή των απαιτούμενων ανταλλακτικών

 • Διάθεση ποσού ποινικής εγγύησης και προκαταβολή για τα έξοδα δικηγόρο


Ελλάδα Plus

 • Επιτόπια επισκευή

 • Φύλαξη και ρυμούλκηση του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο

 • Αλλαγή ελαστικού

 • Παροχή εισιτηρίων για την επιστροφή σε περίπτωση κλοπής & κάλυψη κόστους μετάβασης

 • Φύλαξη και ρυμούλκηση του οχήματος σε συνεργείο


Ελλάδα Ευρώπη Plus

Υπηρεσίες που προσφέρονται μόνο στην Ελλάδα

 • Επιτόπια επισκευή

 • Φύλαξη και ρυμούλκηση του οχήματος σε συνεργείο

 • Αλλαγή ελαστικού

 • Παροχή εισιτηρίων για την επιστροφή των επιβαινόντων σε περίπτωση κλοπής

 • Φύλαξη και ρυμούλκηση του οχήματος σε συνεργείο

Υπηρεσίες που προσφέρονται μόνο στο εξωτερικό

 • Επαναπατρισμός των επιβαινόντων
 • Επαναπατρισμός του οχήματος
 • Σε περίπτωση ολικής κλοπής, επαναπατρισμός επιβαινόντων & κάλυψη εξόδων παραλαβής του οχήματος
 • Εξεύρεση και ταχεία αποστολή των απαιτούμενων ανταλλακτικών
 • Διάθεση ποσού ποινικής εγγύησης και προκαταβολή για τα έξοδα δικηγόρου


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Ελλάδα Βασικό
Ελλάδα Ευρώπη Βασικό
Ελλάδα Plus
Ελλάδα Ευρώπη Plus


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Οδική Βοήθεια
Ιατρική Βοήθεια
Φροντίδα Ατυχήματος
Ταξιωτική Ασφάλεια